E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Role of MR arthrography with arthroscopic correlati­on in the evaluation of knee articular disorders [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1996; 3(3): 154-158

Role of MR arthrography with arthroscopic correlati­on in the evaluation of knee articular disorders

Zafer Orhan1, Mustafa Şirvanci2, Etel Kayıran1, Atilla Parmaksizoglu1, Ahmet Kurt
1Taksim Hospital Orthopedics and Traumatology Service
2Florance Nightingale Hastanesi Radyoloji Departmanı


MR artrografinin diz patolojilerinin tanısındaki yeri ve artroskopiyle değerlendirilmesi

Zafer Orhan1, Mustafa Şirvanci2, Etel Kayıran1, Atilla Parmaksizoglu1, Ahmet Kurt
1Taksim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi
2Florance Nightingale Hastanesi Radyoloji Departmanı


Zafer Orhan, Mustafa Şirvanci, Etel Kayıran, Atilla Parmaksizoglu, Ahmet Kurt. Role of MR arthrography with arthroscopic correlati­on in the evaluation of knee articular disorders. Laparosc Endosc Surg Sci . 1996; 3(3): 154-158

Corresponding Author: Zafer Orhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale