E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Rectovaginal fistula development after NOSE in robotic low anterior resection for rectum adenocarcinoma [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 128-129 | DOI: 10.14744/less.2018.49369

Rectovaginal fistula development after NOSE in robotic low anterior resection for rectum adenocarcinoma

Ismail Gomceli, Umit Koc, Mazlum Yavas, Salih Can Celik
Department of Gastrointestinal Surgery, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Keywords: Robotic surgery, Minimally invasive surgery, Low anterior resection, Rectal adenocarcinoma, NOSE, Rectovaginal fistula

Rektum adenokarsinomu için uygulanan robotik low anterior rezeksiyon'da NOSE sonrası rektovajinal fistül gelişimi

Ismail Gomceli, Umit Koc, Mazlum Yavas, Salih Can Celik
SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Antalya

Anahtar Kelimeler: Robotik cerrahi, Minimal invaziv cerrahi, Low anterior rezeksiyon, Rektum adenokarsinomu, NOSE, Rektovajinal fistül

Ismail Gomceli, Umit Koc, Mazlum Yavas, Salih Can Celik. Rectovaginal fistula development after NOSE in robotic low anterior resection for rectum adenocarcinoma. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 128-129

Corresponding Author: Ismail Gomceli, Türkiye
LookUs & Online Makale