E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Iliac artery injury during trocar entry in laparoscopic surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 130-131 | DOI: 10.14744/less.2018.52533

Iliac artery injury during trocar entry in laparoscopic surgery

Mehmet Can Aydın, Cihan Gokler, Kuntay Kaplan, Cüneyt Kayaalp
Department of Gastroenterology Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

Keywords: minimal invasive surgery, complication, major vascular injury

Laparoskopik Cerrahide Trokar Girişi Sırasında İliak Arter Yaralanması

Mehmet Can Aydın, Cihan Gokler, Kuntay Kaplan, Cüneyt Kayaalp
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Malatya

Anahtar Kelimeler: minimal ivnaziv cerrahi, komplikasyon, büyük damar yaralanması

Mehmet Can Aydın, Cihan Gokler, Kuntay Kaplan, Cüneyt Kayaalp. Iliac artery injury during trocar entry in laparoscopic surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 130-131

Corresponding Author: Mehmet Can Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale