E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Abdominal effects of laparoscopic surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(2): 67-73 | DOI: 10.14744/less.2017.53824

Abdominal effects of laparoscopic surgery

Hüseyin Kerem Tolan, Fikret Ezberci
Department of General Surgery, Health Sciences University Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Pneumoperitoneum (PNP) is very commonly performed in surgical practice due to the extensive use of laparoscopic surgery. In minimally invasive surgery, there is an effort to convert all eligible surgical procedures to a laparoscopic technique, as it has fewer systemic and local surgical effects on the patient. During PNP, intraperitoneal pressure (IPP) is increased to well above normal intra-abdominal pressure in order to create an opening for visualization of the abdominal contents. The duration of these procedures can be prolonged as a result of the difficulties and complexities of these techniques. IPP has side effects on the physiology of patients, as is seen in abdominal compartment syndrome.

Keywords: Abdominal viscera, compartment syndrome, intra-abdominal pressure, laparoscopy, pneumoperitoneum.

Laparoskopik Cerrahinin Batın Üzerine Etkileri

Hüseyin Kerem Tolan, Fikret Ezberci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Departmanı

Pnömoperiton (PNP) laparoskopik cerrahinin saha çok kullanılması ile yaygın olarak uygulanmaktadır. Minimal invazif cerrahiye de tüm cerrahi yöntemlerde gittikçe artan bir yönelim bulunmaktadır. Hasta üzerinde daha az sistemik ve lokal etkilere neden olduğu düşünülmektedir. PNP esnasında intraperitoneal basınç (IPP) batın içinin daha iyi görülmesi için normal batın içi basınçtan çok daha yukarılara çıkartılmaktadır. Bu işlemlerin süresi de açık cerrahiden daha zor olması ve daha kompleks olmaları nedeniyle çok daha uzun sürebilmektedir. Abdominal kompartman sendromunda da görülebildiği gibi bu yüksek IPP hastaların fizyolojileri üzerinde yan etkilere neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Pnömoperitoneum, Intra-abdominal basınç, Abdominal vissera, Kompartman sendromu

Hüseyin Kerem Tolan, Fikret Ezberci. Abdominal effects of laparoscopic surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(2): 67-73

Corresponding Author: Hüseyin Kerem Tolan, Türkiye
LookUs & Online Makale