E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic cholecystectomy in a patient with cholelithiasis and situs inversus totalis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 43-45

Laparoscopic cholecystectomy in a patient with cholelithiasis and situs inversus totalis

Ömer Özgül, Mustafa Özdemir, Hakan Çevikel
Elimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği


Situs inversus totalisli bir hastada taşlı kolesistit nedeniyle laparoskopik kolesistektomi

Ömer Özgül, Mustafa Özdemir, Hakan Çevikel
Elimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği


Ömer Özgül, Mustafa Özdemir, Hakan Çevikel. Laparoscopic cholecystectomy in a patient with cholelithiasis and situs inversus totalis. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 43-45

Corresponding Author: Ömer Özgül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale