E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is Laparoscopic Surgery A Good Way In A Well Evaluated Acute Abdomen [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 51-55

Is Laparoscopic Surgery A Good Way In A Well Evaluated Acute Abdomen

Hikmet Hassa, Başar Tekin, Attila Yildirim, Sinan Özalp, Ömer Yalçin
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


İyi değerlendirilmiş "akut karın" olgularında operatif laparo skopi iyi bir uygulama mıdır?

Hikmet Hassa, Başar Tekin, Attila Yildirim, Sinan Özalp, Ömer Yalçin
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


Hikmet Hassa, Başar Tekin, Attila Yildirim, Sinan Özalp, Ömer Yalçin. Is Laparoscopic Surgery A Good Way In A Well Evaluated Acute Abdomen. Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 51-55

Corresponding Author: Hikmet Hassa
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale