E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our early experiences in laparoscopic cholecystectomy (evaluation of 55 cases) [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1995; 2(4): 175-179

Our early experiences in laparoscopic cholecystectomy (evaluation of 55 cases)

Zeki Hoşcoşkun, Ahmet R. Hatipoglu, Mustafa Ahsen
Trakya University Faculty of Medicine Department of General Surgery


Laparoskopik kolesistektomide ilk deneyimlerimiz: (55 vakanın değerlendirilmesi)

Zeki Hoşcoşkun, Ahmet R. Hatipoglu, Mustafa Ahsen
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı


Zeki Hoşcoşkun, Ahmet R. Hatipoglu, Mustafa Ahsen. Our early experiences in laparoscopic cholecystectomy (evaluation of 55 cases). Laparosc Endosc Surg Sci . 1995; 2(4): 175-179

Corresponding Author: Zeki Hoşcoşkun
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale