E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect Of Nitrous Oxide On Blood Gases In Anesthesia Of Laparoscopic Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1997; 4(3): 133-137

The Effect Of Nitrous Oxide On Blood Gases In Anesthesia Of Laparoscopic Surgery

Mehmet Ögüş1, Zeki Ertug2, Ayla Büyükkeçe2, Nursel Şahin1, Kemal Emek1, Mustafa Akaydin1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı,

INTRODUCTION:
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:


Laparoskopik cerrahi anestezisinde azot protoksit kullanımının kan gazları üzerine etkisi

Mehmet Ögüş1, Zeki Ertug2, Ayla Büyükkeçe2, Nursel Şahin1, Kemal Emek1, Mustafa Akaydin1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı,

GİRİŞ ve AMAÇ:
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:


Mehmet Ögüş, Zeki Ertug, Ayla Büyükkeçe, Nursel Şahin, Kemal Emek, Mustafa Akaydin. The Effect Of Nitrous Oxide On Blood Gases In Anesthesia Of Laparoscopic Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 1997; 4(3): 133-137

Corresponding Author: Mehmet Ögüş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale