E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bronchogenic cyst removal with video assisted thoracoscopic surgery: report of two cases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 131-135

Bronchogenic cyst removal with video assisted thoracoscopic surgery: report of two cases

Gökhan Hacıibrahimoğlu, Levent Cansever, Ümit Aydoğmuş, Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Two cases with cystic lesions situated on posterior mediastinum underwent cystic extirpation by video assisted thoracoscopic surgery (VATS) following preoperative evaluations. Histopathological outcomes were interpreted as bronchogenic cyst. No postoperative or follow-up complication was observed. It is often necessary to confirm the diagnosis and to perform a therapeutic surgical resection for cystic lesions in the mediastinum. Although the conventional surgical approach is thoracotomy, we suggest that video assisted thoracoscopic surgery is more convenient in such resections rather than thoracotomy.

Keywords: Bronchogenic cyst, VATS

İki olgu nedeniyle videotorakoskopik cerrahi ile bronkojenik kist ekstirpasyonu

Gökhan Hacıibrahimoğlu, Levent Cansever, Ümit Aydoğmuş, Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

29 ve 67 yaşında, arka mediasten yerleşimli kistik lezyonları olan iki olguya preoperatif hazırlıklar yapılarak videotorakoskopik cerrahi (VATS) ile kitle ekstirpasyon işlemi uygulandı. Histopatolojik sonuçları bronkojenik kist olarak raporlandı. Hastaların postoperatif ve takiplerinde herhangi bir problem görülmedi. Mediastenin kistik lezyonlarında genellikle tanının doğrulanması ve tedavi amaçlı cerrahi rezeksiyon gereklidir. Geleneksel cerrahi yaklaşım torakotomi olmasına rağmen, VATS'ın bu rezeksiyonlarda torakotomi yerine uygulanabilir yöntem olduğu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bronkojenik kist, VATS

Gökhan Hacıibrahimoğlu, Levent Cansever, Ümit Aydoğmuş, Mehmet Ali Bedirhan. Bronchogenic cyst removal with video assisted thoracoscopic surgery: report of two cases. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 131-135

Corresponding Author: Levent Cansever
LookUs & Online Makale