E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Endoscopic management of sump syndrome after choledochoenterostomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2001; 8(4): 133-136

Endoscopic management of sump syndrome after choledochoenterostomy

Birol Ağca, Ediz Altınlı, Mehmet Mihmanlı
Şişli Etfal EAH, Cerrahi Kliniği


Koledokoenterostomi Sonrası Görülen Sump Sendromunun Endoskopik Tedavisi

Birol Ağca, Ediz Altınlı, Mehmet Mihmanlı
Şişli Etfal EAH, Cerrahi Kliniği


Birol Ağca, Ediz Altınlı, Mehmet Mihmanlı. Endoscopic management of sump syndrome after choledochoenterostomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2001; 8(4): 133-136

Corresponding Author: Birol Ağca, Türkiye
LookUs & Online Makale