E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retrospective investigation of our first 210 laparoscopic cholecystectomies [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 47-50

Retrospective investigation of our first 210 laparoscopic cholecystectomies

Mehmet A. Akkuş, Osman Doğru, Çağatay Çifter, Yavuz S. Ilhan, Ziya Çetinkaya
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı


İlk 210 laparoskopik kolesistektominin retrospektif değerlendirilmesi

Mehmet A. Akkuş, Osman Doğru, Çağatay Çifter, Yavuz S. Ilhan, Ziya Çetinkaya
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı


Mehmet A. Akkuş, Osman Doğru, Çağatay Çifter, Yavuz S. Ilhan, Ziya Çetinkaya. Retrospective investigation of our first 210 laparoscopic cholecystectomies. Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 47-50

Corresponding Author: Mehmet A. Akkuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale