E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A rare polypoid lesion of the gallbladder: Adenomyomatosis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(4): 170-173

A rare polypoid lesion of the gallbladder: Adenomyomatosis

Ahmet Fikri Yücel1, Ahmet Pergel1, Ibrahim Aydın1, Doğan Yıldırım2, Murat Mounla2, Nilgün Demirbağ3, Dursun Ali Şahin1
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Rize
2Özel Yıldız Tabya Bilge Hastanesi Genel Cerrahi Birimi, İstanbul
3Avrasya Hospital Patoloji Birimi, İstanbul

Adenomyomatosis of the gallbladder is a condition of benign hyperplasia of unknown etiology, characterised by local or diffuse thickening of the muscular layer, with invagination of the epithelium, forming Rokitansky-Aschoff sinuses. In some cases it looks like a malignant tumor. The diagnosis can be suspected during ultrasound examination. Gall bladder polyp was detected in the abdominal ultrasonography of a 50-year old female patient with epigastric pain and dyspeptic complaints. Laparoscopic cholecystectomy was carried out and gall bladder adenoma was diagnosed according to histopathological examination. We aimed to present our case with brief relevant literature
information.

Keywords: Gallbladder, polyp, adenomyomatosis

Safra Kesesinin Nadir Bir Polipoid Lezyonu: Adenomyomatosis

Ahmet Fikri Yücel1, Ahmet Pergel1, Ibrahim Aydın1, Doğan Yıldırım2, Murat Mounla2, Nilgün Demirbağ3, Dursun Ali Şahin1
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Rize
2Özel Yıldız Tabya Bilge Hastanesi Genel Cerrahi Birimi, İstanbul
3Avrasya Hospital Patoloji Birimi, İstanbul

Adenomyomatozis, safra kesesi duvarının etyolojisi bilinmeyen benign hiperplastik hastalığıdır. Safra kesesinin incelmiş kas tabakasından epitelin lokal ya da diffüz olarak invaginasyonu ile oluflan Rokitansky-Aschoff sinüsü ile karakterizedir. Bazı vakalar malign tümörlere benzemekle birlikte, ultrasonografik inceleme sırasında ayırıcı tanıda adenomyomatozis akla gelmelidir. Epigastrik ağrı ve dispeptik yakınmaları olan 50 yaşındaki kadın hastanın yapılan batın ultrasonografisinde safra kesesinde polip saptandı. Laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu safra kesesi adenomyomu tanısı kondu. Olgumuzu safra kesesi polipleri ile alakalı kısa literatür bilgisi vererek sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, polip, adenomyomatosis

Ahmet Fikri Yücel, Ahmet Pergel, Ibrahim Aydın, Doğan Yıldırım, Murat Mounla, Nilgün Demirbağ, Dursun Ali Şahin. A rare polypoid lesion of the gallbladder: Adenomyomatosis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(4): 170-173

Corresponding Author: Ahmet Pergel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale