E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic cholecystectomy: analysis of 141 cases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1995; 2(4): 167-170

Laparoscopic cholecystectomy: analysis of 141 cases

Selçuk S. Atamanalp, Durkaya Ören, Cafer Polat, Dursun Akdemir, Yavuz Çapan, Fehmi Çelebi, M. Ilhan Yıldırgan, Murat Polat
Atatürk University Faculty of Medicine Department of General Surgery


Laparoskopik kolesistektomi: 141 olgunun analizi

Selçuk S. Atamanalp, Durkaya Ören, Cafer Polat, Dursun Akdemir, Yavuz Çapan, Fehmi Çelebi, M. Ilhan Yıldırgan, Murat Polat
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı


Selçuk S. Atamanalp, Durkaya Ören, Cafer Polat, Dursun Akdemir, Yavuz Çapan, Fehmi Çelebi, M. Ilhan Yıldırgan, Murat Polat. Laparoscopic cholecystectomy: analysis of 141 cases. Laparosc Endosc Surg Sci . 1995; 2(4): 167-170

Corresponding Author: Selçuk S. Atamanalp, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale