E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our Experiences in Videoendoscopic Hernia Repair: Retrospective Analysis Of 547 Cases Between 1993- 2002 [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 5-12

Our Experiences in Videoendoscopic Hernia Repair: Retrospective Analysis Of 547 Cases Between 1993- 2002

Şerafettin Özer, Ahmet Ögüt, Metin Güney
Genel Cerrahi Uzmanı, Kasımpaşa Deniz Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

INTRODUCTION: Our Experiences in Videoendoscopic Hernia Repair: Retrospective Analysis Of 547 Cases Between 1993- 2002 Objective: Minimally invasive surgery gaining popularity parallel to the advancing technology. Improvements of in the skills of the high technological instruments, increasing experiences of the surgeons makes videoendoscopic surgery previous surgical treatment option. We operated 547 patients for hernia repair via videoendoscopic route between 1993-2002 in Kasımpasa Naval Hospital. Especially on the last 100 cases we made a big improvement for lowering the cost of the videoendoscopic surgery which is the main disadvantage of this technique. Decreasing complication rates, surgical comfort for both patient and surgeon is the most importent sides of this surgery depending on the increasing experience of our clinic. In our opinion videoendoscopic hernia repair must be the first treatment option with decreasing cost.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Videoendoscopy, inguinal hernia repair, TEP, TAPP

Videoendoskopik İnguinal Herni Deneyimlerimiz: 1993-2002 Yılları Arasındaki 547 Olgunun Retrospektif Olarak İncelenmesi

Şerafettin Özer, Ahmet Ögüt, Metin Güney
Genel Cerrahi Uzmanı, Kasımpaşa Deniz Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Gelişen teknolojiye paralel olarak minimal invaziv cerrahi son yıllarda giderek artan bir kullanım alanı bulmaktadtr. Cerrahların artan deneyimi, kullanılan videoendoskopik aletlerde giderek artan kullanım kolaylığı ve yüksek teknoloji videoendoskopiyi bazı hastalıklarda ilk seçenek olarak cerrahlara sunmaktadır. 1993-2002 yılları arasında Kasımpaşa Deniz Hastanesinde 547 olguya videoendoskopik inguinal herni onarlml ameliyab yaptık.Bu olgularda özellikle son 100 olguluk seride komplikasyonumuz tamama yakın olarak ortadan kalkarken, hasta mem nuniyeti, cerrahi konfor gibi videoendoskopinin avantajlarının yanı sıra en önemli sorunu oluşturan maliyet-yarar oranında da çok büyük bir gelişme sağladık. Videoendoskopinin açık tekniğe yakın maliyetlere çekmemiz nedeniyle hemi onarımında ilk seçenek olması gerektiği düşüncesindeyiz
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Videoendoskopi, inguinal hemi onarımı, TEP, TAPP

Şerafettin Özer, Ahmet Ögüt, Metin Güney. Our Experiences in Videoendoscopic Hernia Repair: Retrospective Analysis Of 547 Cases Between 1993- 2002. Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 5-12

Corresponding Author: Şerafettin Özer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale