E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic repair of incisional and ventral hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 30-33

Laparoscopic repair of incisional and ventral hernia

Nihat Yavuz1, I. Hamzaoğlu1, Metin Ertem1, R. Yiğitbaşı1, Osman Tortum1, Deniz Ertem2
1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul


İnsizyonel ve ventral hemilerde laparoskopik onarım

Nihat Yavuz1, I. Hamzaoğlu1, Metin Ertem1, R. Yiğitbaşı1, Osman Tortum1, Deniz Ertem2
1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul


Nihat Yavuz, I. Hamzaoğlu, Metin Ertem, R. Yiğitbaşı, Osman Tortum, Deniz Ertem. Laparoscopic repair of incisional and ventral hernia. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 30-33

Corresponding Author: Nihat Yavuz, Türkiye
LookUs & Online Makale