E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic repair in a case with Morgagni hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 110-112 | DOI: 10.14744/less.2018.63935

Laparoscopic repair in a case with Morgagni hernia

Adil Başkıran, Kutay Sağlam, Abuzer Dirican
İnönü University Institute of Liver Transplantation, Turgut Ozal Medical Center, Malatya, Turkey

Morgagni hernia is herniation of the abdominal contents through a congenital retrosternal defect to the thoracic cavity. In the present study we report a case of 40 years old male patient who was admitted to our department with signs of intestinal obstruction and dyspnea and was diagnosed as incarcerated Morgagni hernia. The diagnosis was established with direct chest radiograms and thorax computerized tomography. Following the reduction of the omentum and the colon segment in the hernia, the defect was sutured primarily and the repair was reinforced by a dual mesh. In patients with constipation and obstipation possibility of presence of Morgagni hernia should be kept in mind and proper investigative measures should be obtained.

Keywords: Congenital defect, intestinal obstruction; Morgagni hernia.

Morgagni hernisine laparaskopik onarım

Adil Başkıran, Kutay Sağlam, Abuzer Dirican
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Malatya, Türkiye

Erişkinlerde nadiren görülen Morgagni hernisi, abdominal organların retrosternal diyafragmatik defekten göğüs boşluğuna konjenital herniasyonudur. Burada barsak obstruksiyonu semptomları ve nefes darlığı ile kliniğimize kabul edilen inkarsere Morgagni hernili 40 yaşında erkek hasta sunuldu. Tanı preoperatif direk radyografi, thorax bilgisayarlı tomografi ile konuldu. Herniye omentumun ve kolon segmentinin batın içerisinealındıktan sonra diyafragmatik defekt önce prolen stur ile sonra dual mesh ile kapatıldı. Kabızlık veya dispeptik şikayetler ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda Morgagni hernisi akılda tutulmalı ve rutin olarak akciğer grafisi çekilmelidir.

Anahtar Kelimeler: morgagni hernisi, intestinal obstruksiyon, konjenital defekt

Adil Başkıran, Kutay Sağlam, Abuzer Dirican. Laparoscopic repair in a case with Morgagni hernia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 110-112

Corresponding Author: Adil Başkıran, Türkiye
LookUs & Online Makale