E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effects of the intraperitoneal bupivacaine for postoperative pain after Laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 51-53

Effects of the intraperitoneal bupivacaine for postoperative pain after Laparoscopic cholecystectomy

Emin Ersoy, Ercüment H. Tekin, Ferit Taneri
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara


Laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda intraperitoneal bupivakain kullanımının postoperatif ağrıya etkisi

Emin Ersoy, Ercüment H. Tekin, Ferit Taneri
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara


Emin Ersoy, Ercüment H. Tekin, Ferit Taneri. Effects of the intraperitoneal bupivacaine for postoperative pain after Laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 51-53

Corresponding Author: Emin Ersoy, Türkiye
LookUs & Online Makale