E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The causes of failure and complications of rigid ureteroscopic procedures and the ways of solving such problems [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 14-17

The causes of failure and complications of rigid ureteroscopic procedures and the ways of solving such problems

Isa Özbey, Yılmaz Aksoy, Okan Biçgi, Özkan Polat, Azam Demirel, Güray Okyar
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı


Rijid üreteroskopik girişimlerde başarısızlık nedenleri, komplikasyonlar ve çözüm yolları

Isa Özbey, Yılmaz Aksoy, Okan Biçgi, Özkan Polat, Azam Demirel, Güray Okyar
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı


Isa Özbey, Yılmaz Aksoy, Okan Biçgi, Özkan Polat, Azam Demirel, Güray Okyar. The causes of failure and complications of rigid ureteroscopic procedures and the ways of solving such problems. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 14-17

Corresponding Author: Isa Özbey, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale