E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Autologous mesenteric vein and peritoneum for repair of portal vein and hepatic artery injuries accompanying bile duct injury following laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 121-124 | DOI: 10.14744/less.2018.71224

Autologous mesenteric vein and peritoneum for repair of portal vein and hepatic artery injuries accompanying bile duct injury following laparoscopic cholecystectomy

Volkan Ince1, Sertaç Usta1, Tamer Ertan2, Halil Armağan2, Cüneyt Kayaalp1
1Department of General Sergery, İnönö University, Liver Transplantation Institute, Malatya, Turkey
2Department of General Surgery, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

Biliary tract injuries are still the most hazardous complications of laparoscopic cholecystectomy. Concomitant vascular injuries make them further more complicated and complex surgical interventions including autologous grafting can be required. We presented a 32-year-old female referred us with combined bile duct, portal vein and hepatic artery injuries occurred during laparascopic surgery. The repairs of hepatic artery and portal vein were achieved by autologous inferior mesenteric vein and peritoneum grafts, respectively. Bile duct reconstruction was done by Roux-en-Y hepaticojejunostomy. Postoperative course was uneventful and she was asymptomatic following 16 months follow-up. Autologous vein and peritoneal grafts can be used for repair of vascular injuries of laparascopic cholecystectomy.

Keywords: Additional vascular lesion, biliary tract injury; patch plasty; peritoneum.

Laparoskopik kolesistektomi sonrası safra kanalı yaralanmasına eşlik eden portal ven ve hepatik arter yaralanmalarının otolog mezenterik ven ve periton ile onarımı

Volkan Ince1, Sertaç Usta1, Tamer Ertan2, Halil Armağan2, Cüneyt Kayaalp1
1Inönü Üniversitesi, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Sayra yolu yaralanmaları halen en sık laparaskopik kolesistektomi ameliyatı sırasında oluşmaktadır. Eşlik eden damar yaralanması, durumu daha komplike hale getirir ve yaralanmalarının cerrahi onarımında, otolog ya da allojenik greftler kullanılması gibi karmaşık işlemler gerektirir. Laparaskopik kolesistektomi ameliyatı sırasında oluşan, sağ hepatik arter kesisinin otolog inferior mezenterik ven interpozisyon grefti ile, sağ portal ven yaralanmasının otolog pariyetal periton yama grefti ile ve koledok kesisinin Roux-en-Y hepatikojejunostomi le onarıldığı otuz-iki yaşında kadın hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: safra yolu yaralanması, periton, patch plasty, damar yaralanması

Volkan Ince, Sertaç Usta, Tamer Ertan, Halil Armağan, Cüneyt Kayaalp. Autologous mesenteric vein and peritoneum for repair of portal vein and hepatic artery injuries accompanying bile duct injury following laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 121-124

Corresponding Author: Volkan Ince, Türkiye
LookUs & Online Makale