E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The effect of laparoscopic and open technics on blood cortisol levels in tlıe repair of inguinal hernias [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 32-35

The effect of laparoscopic and open technics on blood cortisol levels in tlıe repair of inguinal hernias

Ömer Günal1, Yusuf Peker1, Veysel Kara2, Rüştü Bollar1
1Malatya 200 Yataklı Asker Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Malatya 200 Yataklı Asker Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği


İnguinal fıtıklarda laparoskopik ve açık onarım tekniklerinin kan kortizol düzeylerine etkisi

Ömer Günal1, Yusuf Peker1, Veysel Kara2, Rüştü Bollar1
1Malatya 200 Yataklı Asker Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Malatya 200 Yataklı Asker Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği


Ömer Günal, Yusuf Peker, Veysel Kara, Rüştü Bollar. The effect of laparoscopic and open technics on blood cortisol levels in tlıe repair of inguinal hernias. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 32-35

Corresponding Author: Ömer Günal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale