E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Complication of the operative hysteroscopy: a case report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 112-115

Complication of the operative hysteroscopy: a case report

Pelin Öcal, Nurhan Kahraman, Ismail Çepni, Sanlı Erkan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

The major factors having an impact on the success of endoscopic surgery are the experience of the surgeon and the quality of instruments and materials used. We present a case developed as a result of uterin perforation and a resectoscope's broken loop under the light of the literature.

Keywords: Hysteroscopy, complication

Operatif histeroskopide komplikasyon: olgu sunumu

Pelin Öcal, Nurhan Kahraman, Ismail Çepni, Sanlı Erkan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

Endoskopik cerrahide başarıyı etkileyen faktörler cerrahın tecrübesi ve kullanılan malzemenin kalitesi olarak sıralanabilir. Histeroskopik polip rezeksiyonu sırasında uterus perforasyonu ve rezektoskop ucunun kopması sonucu gelişen olgumuzu literatür bilgileri eşliğinde sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Histeroskopi, komplikasyon

Pelin Öcal, Nurhan Kahraman, Ismail Çepni, Sanlı Erkan. Complication of the operative hysteroscopy: a case report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 112-115

Corresponding Author: Pelin Öcal
LookUs & Online Makale