E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Intraperitoneal gallstone due to laparoscopic cholecystectomy: An experimental study [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1996; 3(3): 139-143

Intraperitoneal gallstone due to laparoscopic cholecystectomy: An experimental study

A. Murat Saraç1, Asım Cingi, Cumhur Yegen, Çiğdem Çelikel, A. Özdemir Aktan, Rıfat Yalin
1Marmara University Faculty of Medicine Department of General Surgery
2Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Pathology


Laparoskopik kolesistektomi sırasında karın içinde kalan taşlar: Deneysel bir çalışmanın sonuçlan

A. Murat Saraç1, Asım Cingi, Cumhur Yegen, Çiğdem Çelikel, A. Özdemir Aktan, Rıfat Yalin
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı


A. Murat Saraç, Asım Cingi, Cumhur Yegen, Çiğdem Çelikel, A. Özdemir Aktan, Rıfat Yalin. Intraperitoneal gallstone due to laparoscopic cholecystectomy: An experimental study. Laparosc Endosc Surg Sci . 1996; 3(3): 139-143

Corresponding Author: A. Murat Saraç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale