E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our experience of combined spinal-epidural anaesthesia for laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy: a case report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 116-120

Our experience of combined spinal-epidural anaesthesia for laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy: a case report

Nurten Kayacan, Gülbin Arıcı, Fatma Ertuğrul, Bilge Karslı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Antalya

We aimed to reveal our ecperience of combined spinal-epidural anaesthesia for laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy in a case that presented with severe menometrorrhagia caused by myoma uteri and had an upper airway infection and look over regional anaesthesia in laparoscopic procedures. Midazolam 1 mg and meperidine 25 mg intravenously were given for premedication. The haemodynamic parameters such as systolic and diastolic blood pressure, heart rate and peripheral oxygen saturation were monitored. Combined spinal-epidural anaesthesia technique was performed through L3-4 interspinous space; first 15 mg 0.5% izobaric bupivacain was given intrathecally and then a 20 G epidural catheter was places in the epidural interspace. After 10 minutes, level of anaesthesia reached to T5-6 level and the operation was started. Arterial blood gas samples were obtained and analyses before and 10 minutes after pneumoperitoneum was constituted. Systolic and diastolic blood pressures, heart rate, SpO2 were recorded throughout the operation. The patient was placed in Trendelenburg position at 10 degrees and intraabdominal pressure was kept at 13 mmHg. The patient complained about right shoulder pain just after pneumoperitoneum was constituted. It was observed that shoulder pain was decreased by administration of intravenous midazolam 1 mg+ fentanyl 0.05 mg and disappeared after the release of pneumoperitoneum. Afterwards the operation none of the possible complications like hypotension, bradycardia, hypoxia and hypercapnia were seen. We conclude that regional anaesthesia techniques are safe and efficacious for short duration laparoscopic surgical procedures in the presence of experienced surgical team and close patient monitorization.

Keywords: Laparoscopic surgery, anaesthesia, regional, pneumoperitoneum

Laparoskopik asiste vajinal histerektomi olgusunda kombine spinal-epidural anestezi deneyimimiz: olgu sunumu

Nurten Kayacan, Gülbin Arıcı, Fatma Ertuğrul, Bilge Karslı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Antalya

Uterusta öyom nedeni ile ciddi menometrorajisi ve üst solunum yolu enfeksiyonu olan laparoskopik asiste vajinal histeroktomi olgusundaki kombine spinal-epidural anestezi (KSEA) deneyimimizi sunmayı ve laparoskopik girişimlerde rejyonal anesteziyi irdelemeyi amaçladık. Premedikasyon amacı ile midazolam 1 mg, meperidin 25 mg iv uygulandı. Sistolik ve diastolik kan basıncı,kalp atım hızı gibi hemodinamik parametreler ve periferik oksijen satürasyonu kaydedildi. Sol lateral pozisyonda L3-4 interspinöz aralıktan KSEA tekniği ile 15 mg %0.5 izobarik bupivakain subaraknoid olarak uygulandı. Daha sonra 20 gauge epidural katater epidural aralığa yerleştirildi. Anestezinin 10. dakikasında anestezi düzeyi T5-6 düzeyine ulaştı ve operasyonun başlamasına izin verildi. Pnömoperitonyum oluşturulmadan önce ve pnömoperitonyumun 10. dakikasında kan gazı örneği alınarak kan gazları analiz edildi. Girişim süresince sistolik ve diastolik kan basıncı, kalp atım hızı, SpO2 değerleri kaydedildi. Trendelenburg pozisyonu 10° civarında tutulurken, intraabdominal basınç 13 mmHg'da tutuldu. Olguda pnömoperitonyumun oluşturulmasından hemen sonra ortaya çıkan sağ omuz ağrısı saptandı. Omuz ağrısının midazolam 1 mg, fentanil 0.05 mg iv uygulaması ile azaldığı, pnömoperitonyumun boşaltılması ile tamamen ortadan kalktığı gözlendi. Operasyona daha sonra vajinal olarak devam edilerek olguya perine onarımı da yapıldı. Operasyon süresince hipotansiyon, bradikardi, solunum depresyonu, hipoksi veya hiperkapni gibi komplikasyonlarla rastlanmadı. Sonuç olarak, kısa süreli laparoskopik girişimlerde, deneyimli cerrahi ekip ve dikkatli hasta takibi ile rejyonal anestezi tekniklerinin güvenli ve etkili olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik cerrahi, anestezi, rejyonal, pnömoperitonyum

Nurten Kayacan, Gülbin Arıcı, Fatma Ertuğrul, Bilge Karslı. Our experience of combined spinal-epidural anaesthesia for laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy: a case report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 116-120

Corresponding Author: Nurten Kayacan
LookUs & Online Makale