E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sterilization / disinfection of endoscopic and laparoscopic equipments [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 83-88

Sterilization / disinfection of endoscopic and laparoscopic equipments

Nuray Akyüz
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Endoscopy in medicine is defined as examining a body cavity. Rigid endoscopes like laparoscope, arthroscope, rectoscope and flexible endoscopes like gastroscope, colonoscope, duodenoscope, broncoscope are used in endoscopic procedures. Sterilization/disinfection of endoscopic and laparoscopic equipment has a lot of pitfalls it's very important to have an effective disinfection to reduce risk of transmission of bacterial infection. For the sterilization/disinfection of endoscopic and laparoscopic equipment, steam sterilization and chemical sterilization (ethylene oxide gas, glutaraldehyde, alcohol and peracetic acid) can be used. Endoscopy nurse must be well-trained in disinfection and must know the hazards in endoscopy unit. The nurse must take the preventive measures for herself and the other health workers during the procedure of cleaning, disinfection and endoscopy.

Keywords: Endoscopic and laparoskopic equipment, sterilization/disinfection

Endoskopik ve laparoskopik aletlerin dezenfeksiyonu/sterilizasyonu

Nuray Akyüz
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Tıp alanında endoskopi terimi, vücudun herhangi bir bölümündeki boşluğu gözlemek olarak tanımlanmaktadır. Temel olarak laparoskop, artroskop, rektoskop gibi rijit endoskopların yanı sıra gastroskop, kolonoskop, duodeneskop,bronkoskop gibi fleksıbl fiberoskoplar da endoskopik girişimlerde kullanılmaktadır. Endoskopik ve laparoskopik aletlerin dezenfeksiyon/sterilizasyonu birçok açıdan özellikler arzetmektedir. Etkin bir dezenfeksiyon/sterilizasyonun sağlanması, endoskoplarla bakteriyel infeksiyon aktarımı riskinin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Endoskopik ve laparoskopik aletlerin dezenfeksiyonu/sterilizasyonunda buhar sterilizasyon, kimyasal sterilizasyon, etilen oksit, alkol, gluteraldehit ve parasetik asit kullanılabilmektedir. Endoskopların dezenfeksiyonun çalışanlar ve hastalar için güvenli ve zararsız olmasını sağlamak endoskopi hemşiresinin sorumluluğundadır. Endoskopi hemşiresi dezenfeksiyon teknikleri konusunda eğitimli ve endoskopide karşılaşabileceği tehlikelerden haberdar olmalı; temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında ve endoskopi yapılırken kendisi ve diğer çalışanlar için gerekli koruyucu önlemler almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik ve laparoskopik aletler, dezenfeksiyon/sterilizasyon

Nuray Akyüz. Sterilization / disinfection of endoscopic and laparoscopic equipments. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 83-88

Corresponding Author: Nuray Akyüz
LookUs & Online Makale