E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopy assisted treatment of fitobezoar related intestinal obstructions [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 29-34

Laparoscopy assisted treatment of fitobezoar related intestinal obstructions

Kağan Zengin, Ismail Aydemir, Metin Ertem, Erhun Eyüboğlu, Olcay Alver
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Bezoars are intraluminal masses in the small intestines that are formed by ingested food or things. Fitobezoars that are the most common type may cause mechanical type of small bowel obstruction. The diagnosis of obstruction can be done by various diagnostic tools like direct abdominal X-rays and Computed Tomography. Wether conventional or laparoscopy assisted the treatment is surgical. In this study we present 2 cases of fitobezoar related intestinal obstructions treated by laparoscopy assisted surgery.

Keywords: Phytobezoar, treatment, laparoscopy

Fitobezoar Nedenli İntestinal Tıkanma Olgularının Laparoskopi Yardımlı Tedavisi

Kağan Zengin, Ismail Aydemir, Metin Ertem, Erhun Eyüboğlu, Olcay Alver
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Bezoarlar yutulan yiyecek veya maddelerin mide ve/veya ince bağırsakta oluşturduğu intra luminal kitlelerdir. En sık görülen tipi olan fitobezoarlar ince barsak da mekanik tipde tıkanmaya sebep olabilirler. Tıkanma tanısı Düz Batın grafisi ve Bilgisayarlı Batın Tomografisi gibi radyolojik inceleme yöntemleri ile konulabilir. Tedavi cerrahi olup konvansiyonel olabildiği gibi laparoskopi yardımlı da olabilir. Bu çalışmada laparoskopi yardımlı tedavi ettiğimiz 2 fitobezora bağlı intestinal tıkanma olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Fitobezoar, tedavi, laparoskopi

Kağan Zengin, Ismail Aydemir, Metin Ertem, Erhun Eyüboğlu, Olcay Alver. Laparoscopy assisted treatment of fitobezoar related intestinal obstructions. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 29-34

Corresponding Author: Kağan Zengin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale