E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Gastric Stromal Tumor Resection [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 89-95

Laparoscopic Gastric Stromal Tumor Resection

Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Ender Onur, Atilla Çelik, Aziz Sümer
Haydaraşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Gastric stromal tumors are rare neoplasm that may be benign or malignant. Most of the patients who have gastric stromal tumors are asymptomatic. Although surgery is mandatory for the symptomatic tumors, for small size and asymptomatic tumors it may be debatable. Both laparoscopic and open surgical procedures can be used for the treatment of gastric stromal tumors. Our aim is to discuss a case of gastric stromal tumor treated by laparoscopic gastric wedge resection. Renal cortical cyst and cholelithiasis were both treated simultaneously in the same patient by laparoscopic approach.

Keywords: Gastric stromal tumor, Laparoscopic wedge resection.

Laparoskopik Mide Stromal Tümör Rezeksiyonu

Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Ender Onur, Atilla Çelik, Aziz Sümer
Haydaraşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Mide stromal tümörleri nadir olgular olup selim veya habis olabilirler. Mide stromal tümörlü hastaların çoğunluğu belirti vermezler. Belirti veren tümörlerde cerrahi zorunlu olmasına rağmen, küçük çaplı ve belirti vermeyen tümörlerde tedavi tartışmalıdır. Mide stromal tümörlerinde hem laparoskopik hem de açık cerrahi yaklaşımlar uygulanabilir. Amacımız laparoskopik mide wedge rezeksiyonu yapılan ve beraberinde kolelitiasis ve renal kortikal kisti de tedavi edilen mide stromal tümörlü bir olguyu literatür eşliğinde tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Mide stromal tümör, Laparoskopik wedge rezeksiyon

Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Ender Onur, Atilla Çelik, Aziz Sümer. Laparoscopic Gastric Stromal Tumor Resection. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 89-95

Corresponding Author: Neşet Köksal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale