E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hand Assisted Laparoscopic Splenectomy Evaluation of the 27 Patients [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 8-13

Hand Assisted Laparoscopic Splenectomy Evaluation of the 27 Patients

Umut Barbaros, Aziz Sümer, Nihat Aksakal, Mustafa Tükenmez, Uğur Deveci, Mustafa Sami Bostan, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan, Demir Budak, Tuğrul Demirel
Department of General Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Laparoscopic splenectomy is the prodecure of choice for elective splenectomy. Splenomegaly and traumatic rupture of spleen may handicap safe mobilization and hilar control using conventional laparoscopic techniques. Under these circumstances hand-assisted LS
may offer the same benefits of minimally invasive surgery while allowing safe manipulation and splenic dissection.

Keywords: Hand-assisted Laparoscopic Surgery, Laparoscopy, Splenectomy

El Yardımlı Laparoskopik Splenektomi 27 Olgunun Değerlendirilmesi

Umut Barbaros, Aziz Sümer, Nihat Aksakal, Mustafa Tükenmez, Uğur Deveci, Mustafa Sami Bostan, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan, Demir Budak, Tuğrul Demirel
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Laparoskopik splenektomi elektif splenektomide tercih edilen yöntemdir. Konvansiyonel laparoskopik splenektomi splenomegali ve dalağın travmatik rüptürlerinde güvenli mobilizasyon ve hiler kontrol için engel teşkil edebilir. Bu koşullarda el yardımlı laparoskopik splenektomi güvenli manüpliasyon ve splenik diseksiyon ile birlikte minimal invaziv cerrahinin benzer avantajlarını sunabilir.

Anahtar Kelimeler: El Yardımlı Laparoskopik Cerrahi, Laparoskopi, Splenektomi

Umut Barbaros, Aziz Sümer, Nihat Aksakal, Mustafa Tükenmez, Uğur Deveci, Mustafa Sami Bostan, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan, Demir Budak, Tuğrul Demirel. Hand Assisted Laparoscopic Splenectomy Evaluation of the 27 Patients. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 8-13

Corresponding Author: Umut Barbaros, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale