E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparos copic total extraperitoneal hernia repair in COPD patients with epidural anaesthesia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2001; 8(4): 147-150

Laparos copic total extraperitoneal hernia repair in COPD patients with epidural anaesthesia

Ziya Salihoğlu1, Şener Demiroluk1, Nihat Yavuz2, Öznur Demiroluk1, Yıldız Köse1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul


Epidural anestezi ile KOAH'lı hastalarda laparoskopik total ekstraperitoneal herni tamiri

Ziya Salihoğlu1, Şener Demiroluk1, Nihat Yavuz2, Öznur Demiroluk1, Yıldız Köse1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul


Ziya Salihoğlu, Şener Demiroluk, Nihat Yavuz, Öznur Demiroluk, Yıldız Köse. Laparos copic total extraperitoneal hernia repair in COPD patients with epidural anaesthesia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2001; 8(4): 147-150

Corresponding Author: Ziya Salihoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale