E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic cholecystectomy on a patient with situs inversus [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 54-56

Laparoscopic cholecystectomy on a patient with situs inversus

Nejdet Bildik, Necmi Kurt, Zeki Memiş, Mehmet Yildirim, Mustafa Gülmen
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği


Situs inversuslu bir hastada laparoskopik kolesistektomi

Nejdet Bildik, Necmi Kurt, Zeki Memiş, Mehmet Yildirim, Mustafa Gülmen
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği


Nejdet Bildik, Necmi Kurt, Zeki Memiş, Mehmet Yildirim, Mustafa Gülmen. Laparoscopic cholecystectomy on a patient with situs inversus. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 54-56

Corresponding Author: Nejdet Bildik, Türkiye
LookUs & Online Makale