E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Care of patient who have undergone percutaneous endoscopic gastrostomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 174-177

Care of patient who have undergone percutaneous endoscopic gastrostomy

Ikbal Çavdar
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

To prevent the complications of long-term parenteral nutrition and because of the cost-e ffec­ tiveness of the parenteral nutrition. enteral nutrition becomes a practical alternative. Percutaneus endoscopic gastrostomy (PEG) gets popular recently with patients in the need of long-term nutrition because of its benefits and the nursing care of PEG gets more important. The patient must be followed-up carefully by the nurse after the PEG operation for the compli­ cations like hemorrhage, infections, peritonitis, perforation and aspiration. For this reason the blood pressure, pulse rate and body temperature must be followed-up for a period of six hours. The nurse must be careful about the skin irritation and exertion of the PEG tube. The skin care of the tube insertion is important because of the irritation of the gastric fluid. The skin must be assessed everyday and must be hold clean and dry. Patients and families should be informed about skin care. tube care potential complications and nutrition management.

Keywords: Percutaneus endoscopic gastrostomy, patient care, enteral nutrition

Perkütan Endoskopik Gastrostomide Hasta Bakımı

Ikbal Çavdar
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Uzun sureli parenteral beslenme gereksinimi olan hastalarda oluşabilecek komplikasyonlardan korunmanın yanı sıra ekonomik açıdan getirdiği yük alternatif olarak enteral beslenmeyi günde­me getirmektedir. Günümüzde uzun sureli beslenmelerde popüler bir yöntem alan perkutan endoskopik gastrostomi (PEG), hastalara beslenme açısından büyük avantajlar sağlaması yanı sıra hemşirelik bakımının da önemini arttırmaktadır. PEG açılması sırasında hemşire tarafından hastanın vital bulguları, renk ve bilinç seviyesi, erken dönemde gelişebilecek belirti ve bulgular açısından 6 saat süreyle hastanın kan basıncı, nabız, ve vücut ısısı, PEG sonrası kanama, infeksiyon, peritonit, perforasyon ve aspirasyon gibi majör komplikasyonlar açısından dikkatle izlenmelidir. PEG'li hastalarda hemşire deri irritasyonu ve tüpün çıkmasına karşı uyanık olmalıdır. Sindirim sıvısının deriyi irrite etmesi açısından tüp giriş bölgesinin deri bakımı önemlidir. Cilt, günlük olarak değerlendirilmeli, kuru ve temiz tutulmalıdır. Hasta ve aile üyelerine beslenme tüpünün bakımı, cilt bakımı, potansiyel komplikasyonlar ve beslenme yönetimi hakkında eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan endoskopik gastrostomi, hasta bakımı, enteral beslenme

Ikbal Çavdar. Care of patient who have undergone percutaneous endoscopic gastrostomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 174-177

Corresponding Author: Ikbal Çavdar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale