E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Splenic infarction after laparoscopic sleeve gastrectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 67-69 | DOI: 10.14744/less.2018.97759

Splenic infarction after laparoscopic sleeve gastrectomy

Ismail Ertuğrul1, Faik Yaylak2, Merve Şenkul2, Eray Atlı3, Ali Tardu4
1Department of Gastrointestinal Surgery, Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Kütahya, Turkey
2Department of General Surgery, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
3Department of Radiology, Okan University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Gastrointestinal Surgery, Sultan Murat-I Public Hospital, Edirne, Turkey

Laparoscopic sleeve gastrectomy is a common procedure for obesity with well-defined complications. This case report describes a splenic infarction observed after a laparoscopic sleeve gastrectomy performed in a 32-year-old female patient with a body mass index of 41 kg/m2. On the postoperative second day she presented with left-sided thoracic pain and fever. Intravenous contrast-enhanced computed tomography (CT) revealed a splenic infarction in the upper pole. The patient was treated conservatively with antibiotics and analgesics. She was discharged on the postoperative sixth day. One month later, patient was symptom-free at the control visit. A follow-up CT demonstrated regression on the infarction side with minimal residue. Splenic infarction after laparoscopic sleeve gastrectomy is a rare, early surgical complication. Diagnosis is made with confirmation of clinical signs using CT. Conservative treatment is adequate for most patients. In our case, a retrospective review of the laparoscopic images revealed the ischemic areas after the division of the short gastric vasculature.

Keywords: Laparoscopic sleeve gastrectomy, morbid obesity; splenic infarction.

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Dalak İnfarktı

Ismail Ertuğrul1, Faik Yaylak2, Merve Şenkul2, Eray Atlı3, Ali Tardu4
1Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastrointestinal Cerrahisi, Kütahya
2Dumlupınar Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kütahya
3Okan Üniversitesi, Radyoloji kliniği, İstanbul
4Sultan 1. Murat Devlet Hastenesi, Gastrointestinal Cerrahisi, Edirne

Giriş
Laparoskopik sleeve gastrektomi obezite için sık uygulanan bir yöntemdir ve komplikasyonu çok iyi tanımlanmıştır. Bu olgu sunumunda laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası ortaya çıkan dalak infarktı sunulmuştur.
Olgu
32 yaşındaki kadın hastaya vücut kitle indeksi 41 olması nedeniyle laparoskopik sleeve gastrektomi planlandı. Postoperatif ikinci gün hastada sol taraflı torasik ağrı ve ateş ortaya çıktı. İntravenöz kontrastlı üst batın tomografisi dalak üst polde infarkt ile uyumlu idi. Hasta antibiyotik ve aneljezikler ile konservatif yaklaşım ile tedavi edildi. Postoperatif altıncı gün taburcu edildi. Bir ay sonraki kontrolde hastanın şikayeti yoktu. Tomografi kontrolünde infarkt alanının küçülerek regrese olduğu gözlendi.
Sonuç
Laroskopik sleeve gastrektomi sonrası ortaya çıkan dalak infarktı nadir bir erken cerrahi komplikasyondur. Tanı klinik bulguların tomografi ile birlikte değerlendirilmesi ile konabilir. Konservatif yaklaşım çoğu hasta için uygun ve yeterli olacaktır. Bizim vakamızda laparoskopik görüntülerin retrospektif incelemesinde kısa gastrik damarların divizyonu sonrası iskemik alanın ortaya çıktığı izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Morbid obezite, Sleeve gastrektomi, Splenik infarkt

Ismail Ertuğrul, Faik Yaylak, Merve Şenkul, Eray Atlı, Ali Tardu. Splenic infarction after laparoscopic sleeve gastrectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 67-69

Corresponding Author: Ismail Ertuğrul, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale