E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our initial experiences in laparoscopic inguinal herniorraphies [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1997; 4(3): 164-172

Our initial experiences in laparoscopic inguinal herniorraphies

Ahmet E. Demirkiran, Ertuğrul Ertaş, Sezer Gürer, Mustafa Şare, Mehmet Gürel
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana­bilim Dalı


Laparoskopik inguinal herniorafilerdeki ilk tecrübelerimiz

Ahmet E. Demirkiran, Ertuğrul Ertaş, Sezer Gürer, Mustafa Şare, Mehmet Gürel
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana­bilim Dalı


Ahmet E. Demirkiran, Ertuğrul Ertaş, Sezer Gürer, Mustafa Şare, Mehmet Gürel. Our initial experiences in laparoscopic inguinal herniorraphies. Laparosc Endosc Surg Sci . 1997; 4(3): 164-172

Corresponding Author: Ahmet E. Demirkiran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale