E-ISSN 2587-0610
Evaluation Of Trocar Site Cell Implantation And Insuflation Of CO2 Laparoscopic Cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 69-73

Evaluation Of Trocar Site Cell Implantation And Insuflation Of CO2 Laparoscopic Cholecystectomy

M. Altan Kaya, Süleyman Bozkurt, Faik Çelik
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 4.Cerrahi Eğitim Kliniği, İSTANBUL

INTRODUCTION: To evaluate the theory of implantation Of celis with C02 pneumoperitoneum to the trocar sites in laparoscapic surgery.
METHODS: In this prospective study, between February 1999 and August 1999 in 35 patients whom a laparoscopic cholecystectomy is performed, histopathologic and microbiologic findings are evaluated for implantation of celis at the inner sides of fundic trocars.
RESULTS: At the histopathologic evaluatİon celis are found in 74 % of examples. Erythrocytes, squamous cells, mesothelial cells, flat celis and fibroadipous tissue pieces are found. Culture results were sterile, PNL found in İn 3 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As we found a high amount of celis in the trocars we thought that cell transportation by C02 pneumoperitoneum is possible. Because of this reason laparoscopic malignancy surgery should be performed by experienced teams, by avoiding contamination from the tumor bulk further investigations of the subject is needed.

Keywords: Laparoscopic Surgery, Malignancy, Trocar Site Metastases

Laparoskopik kolesistektomide C02, insuflasyonu ile trokar yeri hücre implantasyonu ilişkisinin incelenmesi

M. Altan Kaya, Süleyman Bozkurt, Faik Çelik
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 4.Cerrahi Eğitim Kliniği, İSTANBUL

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik cerrahide C02 İnsuflasyonu İle oluşturulan pnömoperiton ile trokar iç yüzlerine hücre implantasyonu olup olmadığını araştırmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmada, 1999 Şubat-1999 Ağustos tarihleri arasında SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 4. Cerrahi Kliniğinde laparoskopik kolesistektomİ uygulanan 35 hastada fundus trokan İç yüzlerinde hücre implantasyonu histopatolojik ve mikrobiyolojik olarak araştırıldı ve sonuçlar değerlendirildi.

BULGULAR: Histopatolojik İncelemede preparatların % 74'ünde hücre varlığı saptandı. Preparatlarda eritrosit, squamöz hücreler, mezotel hücreleri, yassı epiteller, fibroadipoz doku parçaları görüldü. Kültürler steril kaldı, 3 hastada PNL görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda trokar içlerinde yüksek oranda hücre görülmesi C02 pneumoperiton ile hücre taşınması olasılığını düşündürmektedir. Bu nedenle laparoskopik malignite cerrahisinde çalışmaların deneyimli kişilerce, kontaminasyonu önlemek İçin gerekli önlemler alınarak yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. Bu alanda İleri çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik cerrahi, Malignite, Trokar yeri metastazları.

M. Altan Kaya, Süleyman Bozkurt, Faik Çelik. Evaluation Of Trocar Site Cell Implantation And Insuflation Of CO2 Laparoscopic Cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 69-73

Corresponding Author: M. Altan Kaya
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale