E-ISSN 2587-0610
Can laparoscopic appendectomy be performed with minimal cost? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 88-90

Can laparoscopic appendectomy be performed with minimal cost?

Güner Öğünç
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya

INTRODUCTION: Laparoscopic appendectomy seems superior to open technique with respect to the results but total hospital cost is high in laparoscopic surgery. The aim of this study to indicate that laparoscopic appendectomy can be performed with minimal cost.
METHODS: Alogn with this study, 3 patients, who have undergone laparoscopic appendectomy between the dates of June 1998-January 2000 in Akdeniz University Medical Faculty have been asseyed. Laparoscopic appendectomy has been asseyed on the basis of the hospital charge which was been compared with values of open surgery.
RESULTS: Resource costs were recorded for 6 patients, 3 in the laparoscopic and 3 in the open group. Average total hospital cost was 367 USD for a patient in laparoscopic appendectomy, not use the expensive laparoscopic instruments as GIA staplers, endoclips, chromic ligating loop, endocatch. In the same period, mean total hospital charge was 342 USD for a patient in open appendectomy. Mean total hospital cost was higher for the laparoscopic surgery only 7.3%. Quality of life was better after laparoscopic appendectomy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our limited experience showed that laparoscopic appendectomy can be performed safe with minimal cost.

Keywords: Laparoscopic appendectomy, minimal cost.

Laparoskopik Appendektomi düşük maliyet ile yapılabilir mi?

Güner Öğünç
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik apendektomi, sonuçlanna baklldlŠ1nda açlk cerrahiye üstün gözükmektedir. Ancak toplam hastane maliyeti laparoskopik cerrahide daha yüksektir. Bu laparoskopik apendektominin düşük maliyet ile yapılabilirliği gösterilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akdeniz Universitesi Tıp Fakültesi'nde Haziran 1998-Ocak 2000 tarihleri arasmda laparoskopik apendektomi yapdan 3 Olgu toplam hastane maliyeti açısından açık cerrahi ile degerlendirildi.
BULGULAR: Açık apendektomi yaplan 3 hasta ile laparoskopik apendektomi yapılan 3 hastanın kayıtlarından, laparoskopik apendektominin bir olgu için toplam hastane maliyetinin 367 USD oldugu saptandı. Bu hastalarda GIA stapler, endoklip, loop krome katgüt, spesmen torbası gibi pahalı laparoskopik malzemeler kullanılmamıştı. Aynı dönemde açık apendektomi yapılan olgularda ise ortalama toplam hastane maliyeti bir olgu için 342 USD idi. Ortalama toplam hastane maliyeti laparoskopik cerrahide sadece % 7.3 daha fazla bulundu. Laparoskopik apendektomiden sonra Yaşam kalitesi ise oldukça iyi idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AZ sayıdaki deneyimimizin sonuçları laparoskopik apendektominin düşük maiyeti ile güvenli bir şekilde yapılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik apendektomi, düşük maliyet.

Güner Öğünç. Can laparoscopic appendectomy be performed with minimal cost?. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 88-90

Corresponding Author: Güner Öğünç
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale