E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic cholecystectomy in patients with situs inversus (two cases) [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 85-87

Laparoscopic cholecystectomy in patients with situs inversus (two cases)

Faruk Aksoy, Bülent Ş. Özer, Ömer Karahan, Hüsnü Alptekin
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Situs inversus is a rare autosomal recessive disorder and its presence together with cholelithiasis is very rare. We have represented 2 cases of cholelithiasis treated by laparoscopic cholecystectomy so we have discussed this rare condition. As the classic method, we entered 2 trochars I0 mm. normal sites and 2 trochars 5 mm. from left side of abdomen according to flat mirror symmetrical method (mirror image). There were multiple calculi İn both gali bladders. We performed succesfully laparoscopic cholecystectomy in two cases without complication. Cholecystectomy can be performed laparoscopically without applyİng forces.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, Situs inversus totalis

Sitüs Inversus'da laparoskopik kolesistektomi (iki Olgu)

Faruk Aksoy, Bülent Ş. Özer, Ömer Karahan, Hüsnü Alptekin
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Sitüs inversus otozomal resesif karaktere sahip ender görülen bir durum olup, kolelitiyazisle birlikte görülmesi daha da nadirdir. Semptomatik kolelitiyazis tespit edilen ve laparoskopik kolesistektomi uygulanan İki olguyu sunarak bu nadir konuyu gündeme getirmeyi amaçladık.Klasik laparoskopide olduğu gibi IOmm'lİk iki trokar normal yerlerinden girilip, 5 mm'lik iki trokar batın Sol tarafta düz ayna simetrisine uygun olarak yerleştirildi. Her iki olguda da safra kesesi içinde mültipl kalküller olduğu tespit edildi. Komplikasyon gelişmeden başarılı bir şekilde kolesİstektomİ uygulandı. Situs inversuslu semptomatİk kolelİtİyazİsli hastalarda laparoskopik teknikle uyum güçlüğü olmadan kolesİstektomİ uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, Situs Inversus totalis

Faruk Aksoy, Bülent Ş. Özer, Ömer Karahan, Hüsnü Alptekin. Laparoscopic cholecystectomy in patients with situs inversus (two cases). Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 85-87

Corresponding Author: Faruk Aksoy
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale