E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Use of stapling devices to repair full-thickness rectal prolapse [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 192-194 | DOI: 10.14744/less.2020.76983

Use of stapling devices to repair full-thickness rectal prolapse

Bülent Kaya
Department of General Surgery, Private Medivia Hospital, İstanbul, Turkey

Rectal prolapse is a chronic condition with important morbidity. Several surgical techniques, such as the Altemeier and Delorme procedures, have been used to treat the condition, but thus far, there is no gold standard surgical procedure. Recurrence and unsuccessful operations are not uncommon. Perineal stapled prolapse resection is a relatively new surgical technique for treating rectal prolapse. This is a report of the use of this simple procedure to repair rectal prolapse perineally using a stapling device under spinal anesthesia. The operation was successful, and there was no recurrence 4 months after surgery.

Keywords: Rectal prolapse, recurrence; stapled resection

Tam kat rektal prolapsus tamirinde stapler kullanımı

Bülent Kaya
Özel Medivia Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Rektal prolapsus önemli morbidite sebebi olan kronik bir durumdur. Hastalığın tedavisinde Delorme ve Altemeier gibi birçok cerrahi teknik kullanılmıştır. Ancak günümüze kadar altın standart halini almış cerrahi bir prosedür olmamıştır. Nüks ve başarısız operasyonlar nadir değildir. Perineal yaklaşımla stapler ile rektal prolapsus rezeksiyonu göreceli olarak yeni bir tekniktir. Spinal anestezi altında perineal yaklaşımla stapler kullanarak prolapsus tamiri operasyonunu rapor ediyoruz. Ameliyat başarılı idi. Erken dönemde komplikasyon görülmedi. Ameliyattan 4 ay sonra yapılan kontrolde nüks tespit edilmedi.

Anahtar Kelimeler: Rektal prolapsus, nüks, stapler ile rezeksiyon

Bülent Kaya. Use of stapling devices to repair full-thickness rectal prolapse. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 192-194

Corresponding Author: Bülent Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale