E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science (LESS) - Laparosc Endosc Surg Sci : 10 (1)
Volume: 10  Issue: 1 - 2003
RESEARCH ARTICLE
1.Our Experiences in Videoendoscopic Hernia Repair: Retrospective Analysis Of 547 Cases Between 1993- 2002
Şerafettin Özer, Ahmet Ögüt, Metin Güney
Pages 5 - 12
GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Gelişen teknolojiye paralel olarak minimal invaziv cerrahi son yıllarda giderek artan bir kullanım alanı bulmaktadtr. Cerrahların artan deneyimi, kullanılan videoendoskopik aletlerde giderek artan kullanım kolaylığı ve yüksek teknoloji videoendoskopiyi bazı hastalıklarda ilk seçenek olarak cerrahlara sunmaktadır. 1993-2002 yılları arasında Kasımpaşa Deniz Hastanesinde 547 olguya videoendoskopik inguinal herni onarlml ameliyab yaptık.Bu olgularda özellikle son 100 olguluk seride komplikasyonumuz tamama yakın olarak ortadan kalkarken, hasta mem nuniyeti, cerrahi konfor gibi videoendoskopinin avantajlarının yanı sıra en önemli sorunu oluşturan maliyet-yarar oranında da çok büyük bir gelişme sağladık. Videoendoskopinin açık tekniğe yakın maliyetlere çekmemiz nedeniyle hemi onarımında ilk seçenek olması gerektiği düşüncesindeyiz
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:
INTRODUCTION: Our Experiences in Videoendoscopic Hernia Repair: Retrospective Analysis Of 547 Cases Between 1993- 2002 Objective: Minimally invasive surgery gaining popularity parallel to the advancing technology. Improvements of in the skills of the high technological instruments, increasing experiences of the surgeons makes videoendoscopic surgery previous surgical treatment option. We operated 547 patients for hernia repair via videoendoscopic route between 1993-2002 in Kasımpasa Naval Hospital. Especially on the last 100 cases we made a big improvement for lowering the cost of the videoendoscopic surgery which is the main disadvantage of this technique. Decreasing complication rates, surgical comfort for both patient and surgeon is the most importent sides of this surgery depending on the increasing experience of our clinic. In our opinion videoendoscopic hernia repair must be the first treatment option with decreasing cost.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

2.Systemic Effects Of Pneumoperitoneum In Laparoscopic Surgery
Coşkun Polat, Sezgin Yılmaz, Gökhan Akbulut, Demet Erol Doğan, Yüksel Arıkan, Osman Nuri Dilek, Özcan Gökçe
Pages 13 - 22
Abstract |Full Text PDF

3.Laparoscopic Common Bile Duct Explorations
Hakan Erpek, Hakan Çevikel, Serhat R. Yardim, Şükrü Boylu, Mehmet Gürel
Pages 23 - 28
GİRİŞ ve AMAÇ:
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:
INTRODUCTION:
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

CASE REPORT
4.Gastroduodenal Trichobezoar As A Cause Of Pyloric Obstruction And Endoscopic Treatment
Gürkan Yetkin, Ismail Akgün, Abut Kebudi, Adnan Işgör
Pages 29 - 31
Abstract |Full Text PDF

RESEARCH ARTICLE
5.Comparison Of The Effects Of lntraperitoneal And Extraperitoneal C02 Insufflation On Perioperative Blood Cases
I. Şener Demiroluk, Ziya Salihoğlu, Mefkür Bakan, Öznur Demiroluk, Serpil Çakmakkaya, Pervin Bozkurt
Pages 32 - 35
GİRİŞ ve AMAÇ:
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:
INTRODUCTION:
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

6.The Results Of Laparoscopic Cholecystectomy Perfomed ln Patıents Aged 70 And Older
Cengiz Erenoglu, Ahmet Öztürk, Haldun Uluutku, Yavuz Kurt, Sezai Demirbaş, Levhi Akın, Tuncay Çelenk
Pages 36 - 40
Abstract |Full Text PDF

7.Video-Assisted Thoracoscopic Resection of a Posterior Mediastinal Mass
Akif Turna, Volkan Erdoğu, Okan Solak, Ali Kılıçgün, Songül Çuhadaroğlu, Necmi Küçükyağcı, Atilla Gürses
Pages 41 - 44
Abstract |Full Text PDF

8.The Importance of Thoracoscopic Lobectomy in Surgical Therapy of Bronchiectasis
Turgut Işıtmangil, Alper Toker, Habil Tunç, Şaban Sebit, Rauf Görür, Oryal Erdik, Irfan Sancaklı, Ömer Y. Öztürk, Kunter Balkanlı
Pages 45 - 50
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale